Bondeposten 1/2020

7 Forbod mot dyrking av myr?

Norsk Landbruksrådgiving Rogaland har vore i kontakt med Fylkesmannen i Rogaland, og dei seier: Stortinget har vedtatt forbod mot dyrking av myr.
Men: Forbodet er ikkje lagt inn i noko forskrift enda, så det er framleis mulig å søkje om å få dyrka myr.
Med myr meiner ein areal som har meir enn 30 cm tjukt lag av organisk materiale.