Bondeposten 1/2020

3 Landbruksmøte

Tysdag 24. mars kl. 19.30, Hjelmeland samfunnshus. 

Hjelmeland kommune, i samarbeid med landbruksorganisasjonane, inviterer til landbruksmøte som har tema «Klimasmart landbruk».

  • Dag Jørund Lønning, professor og rektor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for grøn utvikling (tidlegare Høgskulen for landbruk og bygdenæringar) held innlegg om regenerativt landbruk
  • innlegg av Rasmus Stokkeland, prosjektleiar i "Skogbruk som klimatiltak" i Kystskogbruket
  • innlegg av lokale føretak.

Les meir om møtet i kalenderen på heimesida vår.

 

Set av datoen.

Velkomen!