Bondeposten 1/2020

2 Skogdag i Bjørheimsbygs

Laurdag 29. februar kl. 11.00-15.00.

Søre Ryfylke skogeigarlag arrangerer skogdag i samarbeid med kommunane Hjelmeland, Strand og Sandnes. Opning ved Fridtjof T. Norland kl. 11. Deretter er det ulike demonstrasjonar, mat og kaffi, treklatring, woodcarwing og natursti med premiar.

Arrangementet er gratis og ope for alle med interesse for skog og natur.
Det er skilta ved RV13, og parkering v/gamle ØB. GPS adresse: Ryfylkevegen 2651.