Bondeposten 1/2020

13 Skogsvegar

Prosjektet «Gode skogsvegløysingar i Rogaland» held fram i 3 nye år f.o.m. 2020. Kristofer Tveiterå held fram i 50 % stilling her, kontorstad Hjelmeland. I tillegg har han fast 50 % som rådgjevar skog i Hjelmeland kommune.

Har du spørsmål om skogsvegar eller anna om skog, så er Kristofer å treffa på telefon 404 39 128.