Bondeposten 1/2021

Bondeposten 1/2021

Informasjonsskriv frå avdeling plan og forvaltning, nr. 1/21. 

27. årgang.

Ansvarleg redaktør:

  • Haldis K. Nilsen

Redaksjon:

  • Torborg Kleppa
  • Anne Kari Skogerbø
  • Kristofer Tveiterå.