Digital landbrukskonferanse

Bondeposten 1/2021

19 Digital landbrukskonferanse

Alle vil ha matjorda, men til kva? 

Landbrukskonferansen 2021 går i lufta, eller digitalt som mange seier, måndag 15. mars kl. 9:00-12:15.

Annleisåret 2020 lærte oss å sette pris på god og trygg matvareforsyning, og Rogaland leverte. Men kva nå? Vi spør oss, deg og politikarane: Korleis blir framtida for landbruket i Rogaland? Vi må snakke om jordvernet når – alle vil ha matjorda.

Program og påmelding

Arrangør: Statsforvaltaren i Rogaland, Rogaland bondelag, Rogaland fylkeskommune, NHO, LO, Landbruksråd Rogaland, KS og Rogaland landbruksselskap