Jaktsesongen 2021

Bondeposten 1/2021

21 Jaktsesongen 2021

Våren er tida for å planlegga jakta til hausten. 

Her er nokre fristar som kan vera greie å vita om

Innan 1. april 2021 må du hugse å

  • trekke eigedom ut av godkjent eller omsøkt vald.
  • trekke eit vald ut av godkjent bestandsplanområde.

Innan 1. mai 2021 må du hugse å 

  • søke om godkjenning av vald.
  • melde om endringar i valdet til kommunen.
  • søke om godkjenning av bestandsplanområdet.
  • melde om endringar i bestandplanområdet til kommunen.
  • søke om godkjenning eller endring av bestandplan.