Rekoring

Bondeposten 1/2021

2 Rekoring

Ryfylke Rekoring starta opp i november 2020. Lokale og regionale matprodusentar samlast for å tilby forbrukarane matvarer direkte frå produsent.

REKO betyr REttferdig KOnsum. Salsfenomenet REKO er sal av matvarer utan mellomledd. Utleveringsstaden har til no vore på Tau, medan fredag 12. februar blir det på torget på Jørpeland.

Kundane bestiller varene direkte frå produsent på førehand, og så skjer utleveringa til fastsette tider.

Ryfylke rekoring har eiga Facebookside.