Vinterlandbrukskulen 2021/2022

Bondeposten 1/2021

17 Vinterlandbrukskulen 2021/2022

Vinterlandbruksskulen i Ryfylke bli i Sauda skuleåret 2021/2022.

Skulen har 1. årig agronomutdanning. Alle kan søke uavhengig av kva kommune ein bur i.

Fag; husdyrfag, jord- og plantekultur, økonomi og driftsleiing, gardsdrift, utmark og kulturlandskap, traktor og maskiner.

Undervisninga skal vere tysdag og onsdag kveld, torsdag på dagtid, og ein laurdag i månaden.

Søknadsfrist er 1. mars 2021.

Kontaktinformasjon

Besøk Vinterlandbruksskulen si heimeside.
e-post: kontor@vlr.no
Tlf. 41481905

Det er planen at skulen skal vere i Suldal kommune skuleåret 2022/2023.