Bondeposten 2/2020

14 Ekstraordinært tilskot - vårplanting m.m.

Tilskotet er på kr 1,3,- per plante og gjeld for all vårplanting i skogbruket, inkludert juletre. Tilskotet kjem som følge av utbrotet av korona. Skogeigarar som plantar sjølv er og tilskotsberettiga. Dei søker til kommunen og utbetalinga skjer gjennom NMSK-systemet. Tilskotet kjem på toppen av ordinært plantetilskot.

Fristen for skogeigarar å søke er 1. september 2020.

Landbruksdirektoratet har oppretta ei eiga side om tilskotet som blir oppdatert fortløpande.

Her er og eit midlertidig tilskot til drifter med svak økonomi; heilmekanisert tynning, heilmekaniserte skogsdrifter med høge driftskostnadar og taubanedrifter.

Søknadsfrist 30. november.

Sjå meir på Landbruksdirektoratet si side.