Hald av svin

Bondeposten 2/2020

12 Hald av svin

Ei samla svinenæring har etablert eit dyrevelferdsprogram for å betra velferda for svin. Programmet stiller krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteria og kursing av alle som handterer grisen. Landbruks- og matdepartementet gjer nå programmet obligatorisk gjennom forskrift for hold av svin.

Forskrifta blei fastsett 10. juni 2020.