Massefyllingar og deponi

Bondeposten 2/2020

17 Massefyllingar og deponi

Det meste av massefyllingar og deponi er søknadspliktig. Kontakt kommunen før du går i gong.