Mjølkekvote - auke av forholdstalet

Bondeposten 2/2020

10 Mjølkekvote - auke av forholdstalet

9. juni 2020 blei Landbruks- og matdepartementet og bondeorganisasjonane einige om at forholdstalet for mjølkekvoten 2020 er 1,05 av grunnkvoten.