Påbod om bruk av setebelte i traktor

Bondeposten 2/2020

14 Påbod om bruk av setebelte i traktor

Det er krav om at traktorar skal ha setebelte, og dette gjeld også eldre traktorar. Arbeidstilsynet har jobba for eit generelt påbod om bruk av setebelte i traktor. Her er nokon unntak frå kravet om å bruke setebelte; blant anna køyring på islagt vatn og ved arbeid der ein må gå inn og ut av traktoren heile tida.

Det er innført påbod om bruk at setebelte fom 1. juli 2020.