Bondeposten 2/2020

15 Rekoring

Er det interesse for lokal Rekoring? Nokon har ytra ønsker om Rekoring på våre kantar. Er det av interesse så kan du melde frå til landbruksforvaltninga, så kan me sjå om det er stor nok interesse for noko lokalt.

Pr. no er det Rekoring Stavanger/Sandnes og Haugalandet som er dei nærmaste.