Utsending av fellingsløyve

Bondeposten 2/2020

16 Utsending av fellingsløyve

Fellingsløyva for 2020 vart sendt ut sist veke. Det gjeld både elg, hjort og rådyr. Løyva og informasjon vart sendt til valdansvarleg. Husk rapportering når jakta er over, enten du har fått dyr eller ikkje.