Vinterlandbruksskule i Ryfylke

Bondeposten 2/2020

7 Vinterlandbruksskule i Ryfylke

Skulen flyttar frå kommune til kommune i Ryfylke og på Haugalandet. Tidlegare var skulen eit år i kvar kommune. I det siste har elevsøknaden til skulen vore så stor at den har vore to år etter kvarandre i kvar kommune for å gje tilbodet til flest mogleg av søkarane.

Søknadsfrist var 1. mai.

Reiserute for dei neste åra:

  • 2020-2021 Vindafjord kommune
  • 2021-2022 Suldal kommune