Avlingsskade

Bondeposten 2/2021

6 Avlingsskade

Meld frå til kommunen så snart du lurer på om her er avlingsskade. Kommunen skal sjekke min.10 % av søknadane. Det er ikkje alltid ein kan seie tidleg i sesongen om for eksempel ein kald vår, tørr 6 sommar osv. vil gi avlingsskade til slutt når sesongen er over, så det kan hende at sjølv om du har meldt inn fare for avlingsskade i løpet av vår/sommar, så blir det ikkje aktuelt å søkje om erstatning når sesongen er over.
Søknadsfrist er 31. oktober.