Forvaltningskontroll

Bondeposten 2/2021

12 Forvaltningskontroll

Statsforvaltaren i Rogaland skal ha forvaltningskontroll av Hjelmeland kommune, på landbrukstilskot, no i haust. Så det er ikkje berre kommunen som kontrollerer dykk på ulike tilskotsordningar, me blir og kontrollert. Då er det bla dokumentasjon, vurderingar av eventuelle avkortingar, oppfølging av varselmeldingar mm som blir kontrollert.