Bondeposten 2/2021

1 HMS - Treng du nokon å snakke med?

HMS-tenesta til NLR er ikkje berre for medlemmar, men kan nyttast av alle! Ikkje vent med å ta
kontakt dersom du kjenner at situasjonen blir for vanskeleg, eller tenker at nokon du kjenner treng