Bondeposten 2/2022

Bondeposten 2/2022

Informasjonsskriv frå avdeling plan og forvaltning, nr. 2/22. 

Ansvarleg redaktør:

  • Haldis K. Nilsen

Redaksjon:

  • Torborg Kleppa
  • Anne Kari Skogerbø
  • Kristofer Tveiterå