Disponering av mjølkekvote

Bondeposten 2/2022

10 Disponering av mjølkekvote

Fom 2021 er det eigar av grunnkvote som registrerer kva for nokon mjølkeprodusentar som skal disponera grunnkvoten for neste år, tidlegare utleige av mjølkekvote. Dersom det ikkje vert gjort endringar vil gjeldande disponeringar automatisk overførast frå år til år.

Systemet opna for endringar 1. oktober.

Fristen for å registrera disponering av mjølkekvote er 1. november. På nettsidene til Landbruksdirektoratet kan du kan lese meir om mjølkekvotar.

Treng du hjelp, kan du kontakta landbruksdirektoratet pr. e-post melkekvoter@landbruksdirektoratet.no eller på telefon 78 60 60 00.