Tilskot til tiltak i vassdrag - gjenstøyping av gjødselportar

Bondeposten 2/2022

9 Etablerarrettleiing

«Starte egen bedrift i Strand, Forsand og Hjelmeland», Kari Sand som har jobba med etablerarrettleiing, kurs og studieturar mm er blitt pensjonist.

Rettleiing i høve til tradisjonelt landbruk vert ivaretatt av Torborg Kleppa, tlf. 404 39 126.

Anna etablerarrettleiing og bedriftsutvikling, både oppstart og utvikling, kan Suldal Vekst hjelpe til med. Hjelmeland kommune har avtale med Suldal Vekst om dette, og det kostar ikkje noko å ta kontakt med desse. Suldal Vekst har kontordag på Hjelmeland ein dag i veka (og av og til meir), og er elles å treffe på telefon og e-post.

Du finn meir om dei på nettsida til Suldal Vekst.