Klimakalkulator

Bondeposten 2/2022

3 Klimakalkulator

Den nyaste versjonen av klimakalkulatoren kom i juni.

Desse produksjonane er med i kalkulatoren per 23.08.2022:

  • Mjølk
  • Korn
  • Svin
  • Ammeku
  • Fjørfe
  • Potet
  • Sau
  • Gulrot
  • Løk
  • Kålrot