Meir informasjon om utsendingar

Bondeposten 2/2022

13 Meir informasjon om utsendingar

Me sender innimellom ut invitasjonar til kurs og møte, påminningar om fristar osv. på e-post. Dei som får dette skrivet på e-post har me adressene til. Dersom det er fleire som ønsker å få tilsendt informasjon på e-post, gi beskjed til Anne Kari Skogerbø, e-post anne.kari.skogrbo@hjelmeland.kommune.no

Hjelmeland kommune har fleire Facebooksider:

Besøk også heimesida til kommunen for å halde deg oppdatert

Statsforvaltaren i Rogaland har eiga Facebookside for landbruket: Statsforvaltaren og bonden i Rogaland