Skog

Bondeposten 2/2022

11 Skog

Tilskot

Statens sitt ekstra tilskot til «tettare skogplanting som klimatiltak» gjeld og for 2022, frist for å sende inn søknad etter haustplanting er 25. november.
Søknad om tilskot til anna skogkultur som t.d. ungskogpleie bør leverast til kommunen innan 25.11 slik at det kan behandlast før fristen 30.11.
Søknader om skogkultur sendast inn til kommunen, kart og kopi av faktura skal følgje søknaden.
Tilskotssatsar til skogkultur kan ein finne på heimesida til kommunen under næring/skog.

Planting

Dersom ein planlegg planting i 2023, er det lurt å tenkje på plantebestilling allereie no.