Straumstøtte til landbruket

Bondeposten 2/2022

5 Straumstøtte til landbruket

Ordninga held fram tilsvarande tidlegare ordning for jordbruksføretak. MEN alle føretak som søkjer straumstøtte MÅ registrera seg på ny, etter den omgangen som var i vinter tom mars 2022. Det er nok å registrera seg ein gong for framtidig støtte.

Sjå meir på landbruksdirektoratet.

Det vart opna for søknad i august. Søknadsfrist dersom du skulle søke for heile perioden april 2022 – mars 2023 var 30. september. Dersom du søker støtte fom juli 2022 er fristen 30. november.