Arbeid med heimesida

Arbeid med heimesida - Klikk for stort bilete


Me jobbar med å få på plass ei ny heimeside. Me ber dykk difor om å ha litt tolmod med denne sida som er på veg ut.

Den nye sida skal, etter planen, lanserast i slutten av mai. Me kjem ikkje til å bruke mykje tid på å vedlikehalda denne sida, all tid går no med til å byggje opp den nye heimesida til kommunen.

Takk til alle som hjelpte oss med å svara på undersøkinga, no jobbar me vidare med resultata.

Me beklagar ulempene dette måtte medføra.

Ta gjerne kontakt på telefon 51 75 00 00 dersom du ikkje finn fram.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30