Oppvekst

Kommunalsjef oppvekst har det overordna ansvaret for barnehage, skule, SFO, kulturskule, vaksenopplæringa og flyktningstenesta i kommunen.

Kommunalsjef oppvekst har kontorplass i Kommunehuset som har adresse Vågavegen 116.
E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no.

Kommunalsjef oppvekst
Namn Tittel Telefon
Sigrund Kleppa Kommunalsjef oppvekst 404 39 170

 

 

Barnehage

Grunnskule

SFO

Kulturskule

Vaksenopplæring

Flyktningteneste

Publisert av Atle Jonassen. Sist endra 07.10.2016
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også