Oppvekst

Kommunalsjef oppvekst har det overordna ansvaret for barnehage, skule, SFO, kulturskule, vaksenopplæringa og flyktningstenesta i kommunen.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500

Se også