Formannskap 2015 - 2019

Her finn du oversikt over formannskaps-medlemene i inneverande periode.


Formannskapsmedlemene er også politiske representantar i partssamansett utval.

Formannskap Medlemer
Namn Adresse Postnr Poststad Telefon
ARBEIDERPARTIET/SENTERPARTIET/VENSTRE
Bjørn Laugaland ordførar/leiar Vormedalsvegen 728 4130 Hjelmeland 40439010
Lin Veronica Jacobsen Puntsnes 16 4130 Hjelmeland 40203074
Johan Mjølhus Ryfylkevegen 6541 4130 Hjelmeland 91119006
Lill Laugaland Vormedalsvegen 1582 4130 Hjelmeland 92037107
Gaute Hauge Eikehaugen 39 4139 Fister 48063088
HØGRE
Kjell Apeland Dalane 29 4137 Hjelmeland 91900878
Njål Skår Bjørklund 7 4137 Årdal i Ryfylke 91342813
KRISTELEG FOLKEPARTI
Håkon Helgøy Helgøyvegen 93 4167 Helgøy i Ryfylke 90686347
Anita Husøy Riskedal Ryfylkevegen 5695 4137 Årdal i Ryfylke
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30