Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
Betalingssatsar 2017

07.02.2017 Filtype
Gebyr i biblioteket 2017

07.02.2017 Filtype
Utleige møterom/lokaler - reglement/leigeprisar 2016

02.02.2016 Filtype
Utleige Spinneriet - reglement/prisliste, 2016

02.02.2016 Filtype
VA gebyr 2017

13.01.2015 Filtype

*HENVENDINGAR TIL KOMMUNEN Kultur og fritid
Barn og familie Natur og miljø
Bustad og eigedom Næring inkl landbruk
Helse, omsorg og sosial Skattar og avgifter
Individ og samfunn Skule og utdanning
Kommunalt vatn og avlaup
Normal skriftstorleik Større skriftstorleik Størst skriftstorleik


Generell informasjon