Kontakt oss

Besøksadresse: Kommunehuset, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland Postadresse: Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland Sentralbord: 51 75 00 00 (08.30-15.00) E-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no Telefaks: 51 75 70 70 Vakttelefon teknisk: 480 76 000 Org.nr. 864979092 Kontonummer: 3207. 07. 00750 Kommunenr: 1133 Under kan du sende e-post til Hjelmeland kommune. Henvendinga vil - som annan post - bli behandla i samsvar med Offentlighetsloven. Dette inneber at innhaldet i meldinga di vil bli offentleg tilgjengeleg, dersom det jf lov ikkje er unnateke offentleggjering. Her kan du melde frå om td hol i vegen, manglande brøyting, forhold du vil klage på eller det noko du vil gi positiv tilbakemelding på.


(*) Obligatorisk

Captcha