Kan du bidra?

Me ønsker koma i kontakt med deg som vil bidra som frivillig eller treng hjelp i kvardagen. I tillegg ønsker me oss ei oversikt over tilgjengeleg helsepersonell, du som har helsefagleg utdanning eller erfaring. 

Kan du bidra? Eller treng du hjelp til noko? 

Me ønsker å kome i kontakt med deg som

  • treng hjelp til noko i samband med koronapandemien
  • kan bidra med hjelp til dei som treng det

Fyll ut kartlegginsskjema på Hjelmeland Frivilligsentral sine sider.

Sjå KLP si nettside for informasjon om forsikringsdekning for frivillige.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring? 

Dersom me kjem i ein situasjon der me manglar personell, tek me direkte kontakt med deg.

Desse gruppene er aktuelle:

  • helsefagstudentar
  • medisinstudentar
  • sjukepleiarstudentar
  • vernepleiarstudent
  • personar med helsefagleg kompetanse
  • personar med helsefagleg erfaring (og innan privat verksemd)

Fyll ut skjema og send inn.

Takk for ditt bidrag!