Smittevern: Nye pålegg og tilrådingar

Me har for tida ein lokal forskrift som forbyr russen å "rulle" med bussar/bilar. (PDF, 44 kB) Forskrifta gjeld i perioden 1. juli til 11. juli 2021.

Me ber våre innbyggarar elles om å følge dei nasjonale pålegga og tilrådingane. 

Smittetrykket i Hjelmeland

Smittetrykket er framleis lågt i Hjelmeland. Ein viktig årsak til dette er at våre innbyggarar, fritidsbuande og næringslivet tar smittevern på alvor. Sjølv om me har måtta forholda oss til covid-19 i over eit årm, ser det altså ikkje ut til å vera over. Me sett lit til at vaksineringa skal gå rask og at det etterkvart vil gjere at tilhøva normaliserer seg.

Enn så lenge takk til dykk for at de tar smittevern på alvor. 

Me følger nasjonale retningslinjer