Utvida barnepass

Dersom du har arbeid definert som samfunnskritiske teneste kan du ha rett til utvida barnepass. Dette gjeld også for kommunalt tilsette som vert beordra til slik teneste. Treng du slik barnepass må du ta kontakt med den barnehagen/skulen barnet/barna går. Tilbodet gjeld for barn som er under 12 år. 

Liste over arbeid som er definert som kristiske samfunnsfunksjonar.

Fyll ut søknadsskjema for utvida opphaldstid i barnehage eller SFO.