Legekontor

Ikkje møt opp på legekontoret utan avtale! Ring legekontoret på tlf. 51 75 71 00 dersom du lurer på om du kan vera smitta. 

For andre henvendelser

  • logg deg på helsenorge.no dersom du har fastlege her for andre spørsmål, reseptfornyingar og timebestilling
  • det kan hende me tilrår elektronisk konsultasjon, anten skriftleg eller video

Dersom du ikkje kan bruke helsenorge.no

  • ring tlf. 51 75 71 00 for legehjelp utanom koronavirus

Spørsmål om koronavirus?

Sjå helsenorge.no eller ring tlf. 815 55 015 dersom du er frisk, men har spørsmål om koronavirus.