Kva me kan bidra med?

  • legekontoret kan tilby testing på dag 7 i innreisekarantene (ikkje smittekarantene) for å slutte karantena tidlegare
  • merk deg at det kan ta 24 timar før ein får svaret, og ein vil difor i praksis gjerne berre forkorte karantenetida med to døgn
  • me vil vita korleis situasjonen er for deg og di bedrift, slik at me kan få oversikt over situasjonen
  • me vil bidra med å formidla relevant informasjon om tiltak og ordningar som er oppretta for å hjelpa næringslivet

Har du spørsmål? 

Då kan du ta kontakt med:

  • Torborg Kleppa, tlf. 404 39 123, e-post torborg.kleppa@hjelmeland.kommune.no
  • Jan S. Grimstad, tlf. 404 39 012, e-post jan.sverre.grimstad@hjelmeland.kommune.no
  • Kari Sand, Bedriftsutvikling i ytre Ryfylke, tlf. 950 31 190, e-post kari.sand@strand.kommune.no