Status antal testa

Vekeoversikten inneheld antal personar

  • som er testa for covid-19
  • som er positive for viruset
  • som er pålagt karantene
Status antal testa, 2. halvår 2021
Status i Hjelmeland 2. halvår 2021 - koronavirus
Veke Antal testa (1) Positive for koronavirus (2) Pålagt karantene (3)
27 29 0 0
28 19 0 0
29 32 0 0

 

Status antal testa, 2. halvår 2020
Status i Hjelmeland 2. halvår 2020 - koronavirus
Veke Antal testa (1) Positive for koronavirus (2) Pålagt karantene (3)
27 11 0 0
28 11 0 0
29 18 0 0
30 11 0 0
31 3 0 0
32 12 0 2
33 29 0 2
34 60 1 12
35 86 0 0
36 70 0 0
37 55 0 0
38 48 0 0
39 42 0 0
40 38 0 0
41 66 0 0
42 50 0 1
43 33 0 1
44 103 9 7
45 90 4 3
46 48 0 1
47 31 0 0
48 35 0 0
49 18 0 0
50 20 0 0
51 34 0 0
52 26 0 0
53 43 2 19

 

  1. Tala viser dei som er testa på Hjelmeland legekontor og ved omsorgssentra. Dei inkluderer også personar frå andre kommunar som er testa hjå oss, men inkluderer ikkje Hjelmelandsbuar som er testa i andre kommunar eller på sjukehus. 
  2. Kjende positive tilfelle som oppheld seg i kommunen kan inkludere personar som ikkje er folkeregistrert eller testa i vår kommune. Også pasientar som er blitt innlagd på sjukehus vil bli rekna med. Talet inkluderer ikkje personar som er folkeregistrert i kommunen, men som ikkje oppheld seg i kommunen (desse kan likevel ligge under Hjelmeland på nasjonal statistikk. 
  3. Alle kjende tilfelle av enkeltpersonar som oppheld seg i Hjelmeland, som i hele eller deler av gitt veke er pålagt med heimel i smittevernlova å sitte i karantene grunna kjend nærkontakt med personar med påvist covid-19. Det inkluderer ikkje karantene etter reise i område med auka smitte, då det ikkje føreligg rapporteringsplikt for dette. 
Status antal testa, 1. halvår 2020
Status i Hjelmeland 1. halvår 2020 - koronavirus
Veke Antal testa Positive for koronavirus Pålagt karantene
9 12 0 0
10 4 0 0
11 9 0 0
12 16 0 0
13 5 0 0
14 6 0 0
15 1 0 0
16 2 0 0
17 7 0 0
18 14 0 0
19 10 0 0
20 20 0 0
21 9 0 0
22 12 0 0
23 3 0 0
24 15 0 0
25 28 0 0
26 15 0 0

 


Tala viser dei som er testa på Hjelmeland legekontor og ved omsorgssentera. Dei inkluderer også personer frå andre kommunar som er testa hjå oss, men inkluderer ikkje Hjelmelandsbuar testa i andre kommunar eller på sjukehus.

Status antal testa, 1. halvår 2021
Status i Hjelmeland 1. halvår 2021 - koronavirus
Veke Antal testa (1) Positive for koronavirus (2) Pålagt karantene (3)
1 89 3 7
2 38 0 23
3 55 1 9
4 33 0 0
5 19 0 0
6 29 0 0
7 15 0 1
8 8 0 0
9 32 0 0
10 38 0 11
11 52 1 4
12 48 0 0
13 15 0 1
14 35 0 0
15 30 0 0
16 37 1 6
17 39 0 0
18 30 0 0
19 17 0 0
20 13 0 0
21 14 0 0
22 34 0 0
23 28 0 0
24 42 1 1
25 86 2 16
26 67 0 18