Status vaksinering

Oversikt over antall vaksinerte pr. veke (minst 1 dose)

Oversikt over antall vaksinerte pr. veke (minst 1 dose)
Veke / Gruppe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Helsepersonell Totalt
1 12 12
2 5 1 6
3 3 5 4 12
4 0 12 4 16
5 3 35 11 49
6 0 2 31 5 38
7 0 0 21 1 3 25
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 2 34 36
10 1 0 11 0 0 2 14
11 1 0 34 3 0 4 42
12 0 0 38 2 0 9 49
13 0 0 12 16 0 5 33
Totalt 25 54 148 22 2 82 332

Oversikt over gruppene:

 1. Bebuarar i sjukeheimar og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år OG personar mellom 18-64 år med sjukdom/tilstand med høg risiko for alvorleg forløp (merka med * i lista under)
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand (sjå lista under)
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

# Folkehelseinstituttet vurderer at det ved årsskiftet 2020/2021 er betydelig fare for mange nye lokale utbrudd og regional økning de fire neste ukene. Utvalgte grupper av helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten prioriteres derfor sammen med beboere i sykehjem og personer 85 år og eldre. Kunnskap om den enkelte godkjente vaksines sikkerhet og effekt samt status for smittesituasjonen i landet, vil avgjøre en eventuell utvidelse av denne anbefalingen for helsepersonell. 

Totalt vaksinerte til no, gruppe for gruppe og prosent (minst 1 dose)

Totalt vaksinerte til no, gruppe for gruppe og prosent
Gruppe Antall vaksinerte Antall i kommunen Antall som har takka nei Prosent av totalen
1a (ÅOS) 20 20 0 100%
1b (HOS) 5 5 0 100%
2 57 60 3 (5%) 95%
3 148 168 8 (5%) 88%
4 25 336 3 (10%) 7%
5 2 72 0 3%
Helsepersonell 82 137 10 (11%) 60%

Personar med følgande sjukdom/tilstand er definert som medisinske risikogrupper: 

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år*
 • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lunger og vellegift)*
 • Nevrologisk sjukdom eller muskelsjukdom som medfører nedsett hostekraft eller lungesjukdom (for eks. ALS, Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsett nyrefunksjon*
 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdommar
 • Diabetes
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert cystisk fibrose og alvorleg astma som har medført bruk av høydoseinhalasjonsseindek (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens
 • Kronisk hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annan svæ'rt alvorleg sjukdom kan også gi økt risiko for alvorleg forløp av covid-19. Vaksinasjon i like tilfeller vurderast individuelt av lege. 

* Disse sjukdommane/tilstandane kan gi ein høg risiko for alvorleg forløp og død også hos yngre. 

Du blir kontakta av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med her på vår korona-side for detaljar.