Testing av personar

I vekedagane testar me for covid-19 på legekontoret på Hjelmeland.

Bestill time via helsenorge.no eller på tlf. 51 75 71 00.

Hjelmeland legekontor si heimeside.

Adresse

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland