Testing av personar

Ved symptomer vil me at ein testar seg med hurtigtest som du kan hente gratis i dei fleste bygdene. Dersom du har fått ein positiv hurtigtest, ta kontakt med legekontoret. Du bør då få ein PCR-test for å bekrefte dette. Dersom du er i innreisekarantene, må du også ha PCR for å korte ned karantene-tida, det kan du også gjera på legekontoret. Me kan også hjelpe viss du ikkje klarer å teste deg sjølv.

Bestill time via helsenorge.no  (dersom du har fastlege) eller på tlf. 51 75 71 00.

Hjelmeland legekontor si heimeside.

Adresse

Prestagarden 13
4130 Hjelmeland