Vaksine

Alle busette i Hjelmeland som er over 12 år har nå fått tilbod om vaksine mot koronavirus.

Har du ikkje fått tilbod om vaksine?

Bestill time.

Me takkar for oppsslutninga. Me har vaksinert 1930 for dose 1  og 1621 for dose 2. Dette tilsvarer henholdsvis 74,8% og 62,8% av heile befolkninga (barn inkludert).

Tilbod om tredje dose

Det er ei lita gruppe på kanskje mindre enn 50 personar i Hjelmeland som skal ha tilbod om ei tredje dose. Dersom du veit du er i denne gruppa kan du nå bestille time for dette på same linken.

Les meir om kven som skal ha tredje dose.

Sjå oversikt over antall vaksinerte. 

Corona vaccination

Everyone living in Hjelmeland 12 years or above have now received an offer of free corona vaccine by now. If you have not yet been offered this, you can book an appointment at https://timebestilling.remin.no/hjelmeland.

Thanks to everyone for your commitment. We have given 1930 people dose 1 and 1621 dose 2, this corresponds to 74,8% and 62,8% of the population respectively (including chilrden).

Third dose

There is a small group of maybe less than 50 people in Hjelmeland who can be offered a third dose. If you know you are in this group you may now book an appointment for this at the link above. You can read about who are in these groups here (Norwegian only at this point of time, please contact your GP if you think you are in this group).