Vaksine

Våre pasientar som er i risikogruppene blir kontakta fortløpande for vaksinering. Du treng altså ikkje å ta kontakt med oss på legekontoret sjølv.

Oppfyller du eit av desse to kriteria, kan du ta kontakt med oss på legekontoret så vil me vurdera kvar einskild:

  1. Du har ikkje fastlege her i Hjelmeland.
  2. Du har ikkje folkeregistrert adresse her, sjølv om du bur her.

Kven kan få vaksina?

Prioriteringsrekkefølgen finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider.

Kven vaksinerer me no?

Me er no i gang med å vaksinera aldersgruppa 75-85 år, men har ikkje kome lenger enn til dei som er fødde i 1940. Det vil seia at dersom du er fødd FØR 1940 og ikkje har fått telefon, kan du ta kontakt med oss på legekontoret.

Teksten over er oppdatert 17. februar 2021

Sjå oversikt over antall vaksinerte