Vaksine

Alle busette i Hjelmeland som er over 12 år har nå fått tilbod om vaksine mot koronavirus.

Vaksinering av barn

Me har nå opna opp for at alle barn mellom 12-18 år (må ha fylt 12 år) kan få koronavaksine dose 2. Me har også opna for at alle barn mellom 5-12 år (må ha fylt 5 år) kan få koronavaksine. 

Barn 12-18 år

Barn mellom 12-18 år (må ha fylt 12 år) kan få dose 2 med koronavaksine 8-12 uker etter dose 1.

Dagar for vaksinering

  • 6. april kl. 13-13.30 og kl. 16-17 - Helsehuset*
  • 27. april kl.- 13-13.30 og kl. 16-17 - Helsehuset*

*Timebestilling må skje seinast to veker før timen du ønsker, på grunn av bestilling av vaksinedoser. 

Bestill time for 2. vaksinering 

Barn 5-12 år

Ønsker du at barnet ditt mellom 5-12 år (må ha fylt 5 år) skal ha koronavaksine?

Ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 404 39 070 eller tlf. 404 39 073 for å bestille time. 

Samtykkeerklæring

For barn som skal ha vaksine må det føreligge samtykkeerklæring frå begge foreldre.

Skjemaet finn du på Folkehelseinstituttet sine nettsider

Kort informasjonsskriv frå FHI om vaksinering av barn

Tilbod om tredje dose til vaksne

Dersom du er over 18 år, kan du bestille time for oppfriskingsdose av koronavaksina. Men, det må ha gått 20 veker sidan dose 2. 

Du er sjølvsagt velkommen til å bestille time dersom du treng første eller andre dose også! 

Dagar for vaksinering

  • 6. april kl. 13-13.30 og kl. 16-17 - Helsehuset*
  • 27. april kl.- 13-13.30 og kl. 16-17 - Helsehuset*

*Timebestilling må skje seinast to veker før timen du ønsker, på grunn av bestilling av vaksinedoser. 

Treng du time til koronavaksine eller influensavaksine?

Bestill eller endre time for vaksinering.

Dersom du har ein time til vaksinering som ikkje lenger passar, kan du endre oppsatt time i ReMin (knappen over) når det gjeld koronavaksinasjon. 

Takk

Me takkar for oppsslutninga!

Oversikt over kor langt vaksineringa er komt 

Corona vaccination

Everyone living in Hjelmeland 12 years or above have now received an offer of free corona vaccine by now. If you have not yet been offered this, you can book an appointment at https://timebestilling.remin.no/hjelmeland.

Thanks to everyone for your commitment!

Third dose

We are now planning the third dose of the covid vaccine for everyone above 18 years. We will commence with the oldest and those living in our care institutions.

We are also planning for the influenza vaccination program for those at risk, which will commence in the first half of November.