Korleis søke på ein ledig stilling?

Ledige stillingar

Korleis søke på ei stilling?

Logg deg inn via ID-porten eller ved å bruke brukarnamn og passord. Velg stillinga du vil søkje på.

Korleis opprette brukar?

Dersom det er første gang du søker på ei stilling i kommunen må du opprette ein brukarkonto (gjeld ikkje dersom du brukar ID-porten).
Dette gjer du ved å trykke på "registrer søkar" øvst til høgre. Fyll ut alle felt i skjemaet som opnar seg.

Har du gløymt brukarnamnet eller passordet?

Trykk på "gløymt brukarnamn/passord". Skriv inn e-postadressa di og du får tilsendt nytt brukarnamn eller passord.

Skal eg leggje ved attestar og vitnemål?

Det er diverre ikkje mogleg å leggje med attestar og vitnemål. Dei tek du med deg på eit eventuelt intervju.

Korleis søkjer eg på ei intern stilling?

Interne stillingar kan du søke på dersom du allereie har ei fast stilling eller eit vikariat i kommunen. Du kan søke på desse stillingane gjennom intranettet til kommunen, eller her på heimesida. Du må logga deg på med e-postadressa di. Dersom du er usikker på kva e-post som er brukt, kan du ta kontakt med lønn- og personalavdelinga. Har du ikkje passord, trykk på "gløymt passord/brukarnamn". Du får tilsendt eit eingangspassord og når du er inne må du endre passordet til noko du hugsar.