Kommuneplan for Hjelmeland 2018-2030: Høyring

Visjon - Klikk for stort bileteVisjon KAP Arkitekter Høyringsperioden vert frå og med i dag og til 22. april 2018. Det vert lagt opp til eit felles folkemøte om planen i Spinneriet, den 13. mars kl 19:00.Hjelmeland kommunestyre vedtok i møte 30. januar 2018 utkast til ny kommuneplan for Hjelmeland 2018-2030, og å leggja denne ut til høyring. Planen består av ein ny samfunnsdel og ein revidert arealdel.

På grunn av pågåande prosjekt med tettstadsutvikling i Hjelmeland sentrum, er den delen som gjeld sentrum, og nærliggande område, sett på vent, og vil bli ferdigstilt på eit seinare tidspunkt.
 

Høyringsperiode og folkemøte

Høyringsperioden vert 21. februar til 22. april 2018. Frist for å koma med innspel blir altså 22.04.2018.
Det vert lagt opp til eit felles folkemøte om planen 13.mars 2018 kl 19:00 i Spinneriet i Hjelmelandsvågen.
 

Om visjon og hovudmål

Kommunestyret ønskjer å halda fast på visjonen "Hjelmeland Naturlegvis", og har formulert eit nytt hovudmål; "Jobb og attraktivitet: Leggja til rette for vekst i folketalet gjennom satsing på arbeidsplassar og attraktive lokalsamfunn". Hovudmålet er nedfelt i tre satsningsområde, og samfunnsdelen er hovudsakleg bygd opp kring desse tre satsingsområda.
 

Dokumentpakken:

0. Protokoll frå kommunestyret

1. Sjølve planen (Planskildring, samfunnsdel, arealdel og plankart)

2. Tilleggsdokument

3. Bakgrunnsdokument

4. Alle innspel

NB! Det kan ta litt tid å opne plankart-filene, pga høg oppløysing. For å få best resultat må ein zoome opp til 100%. Me anbefalar ikkje å opne dei i Google Chrome, men å nytte ein annan nettlesar.


Høyringsuttalar

Høyringsuttale kan sendast her,

eventuelt per post til: Hjelmeland kommune, Vågavegen 116, 4130 Hjelmeland, eller på e-post til postmottak@hjelmeland.kommune.no

Frist for høyringsuttalar er 22.04.2018

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500