Vidare arbeid med kommuneplanen 2018-2030

Hjelmeland frå sjøen 1 - Klikk for stort bileteHjelmeland frå sjøen 1 Kari Dolmen Aarhus
Politisk behandling av rådmannens innstilling til høyringsdokument for ny kommuneplan vart utsett til etter nyttår.

Høyringsdokumentet skal behandlast i formannskapet den 10. jan og i kommunestyret den 30. jan.

Når høyringsdokumentet er politisk vedteke, vert planen lagt ut til høyring. Høyringsperioden vil vera på eit par månadar, og det er etter planprogrogrammet bestemt at det i perioden skal haldast eit felles folkemøte.

Planprogrammet legg elles opp til at 2.gongsbehandling/sluttbehandling skal skje før sommaren 2018.

Arbeid med den del av planen som gjeld Hjelmeland sentrum vil halda fram parallelt med at «hovudplanen» er på høyring.

Utkast til arealplan for Hjelmeland sentrum vil bli lagt fram så snart ein har den nødvendige bakgrunnskunnskapen gjennom sentrumsprosjektet.

Dokumenta finn du her

Alle innspel som har kome inn til kommuneplanen finn du her

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500