Vidare arbeid med kommuneplanen 2018-2030

Hjelmeland frå sjøen 1 - Klikk for stort bileteHjelmeland frå sjøen 1 Kari Dolmen Aarhus

Kommunestyret vedtok 30. januar korleis høyringsdokumentet til ny kommuneplan skal sjå ut. Det er vår intensjon å kunngjera høyringsutkastet 21. februar. Det er allereie bestemt at det blir eit folkemøte 13. mars kl. 19.00 i Spinneriet.

Høyringsperioden vil vera på eit par månadar.

Planprogrammet legg elles opp til at 2.gongsbehandling/sluttbehandling skal skje før sommaren 2018.

Arbeid med den del av planen som gjeld Hjelmeland sentrum vil halda fram parallelt med at «hovudplanen» er på høyring.

Utkast til arealplan for Hjelmeland sentrum vil bli lagt fram så snart ein har den nødvendige bakgrunnskunnskapen gjennom sentrumsprosjektet.

Dokumenta finn du her

Sakframlegg og vedtak frå Areal- og forvaltningsutvalet den 4. januar finn du her.

Alle innspel som har kome inn til kommuneplanen finn du her

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500