Publisert 19.04.2018


Faktura for vatn- og avløpsgebyr blir sendt ut i desse dagar.

               
 

Publisert 18.04.2018

Statens Vegvesen varslar behov for å utvide planområdet vestover ift Sande ferjekai. 

Publisert 18.04.2018
Me vil søke om tilskot fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom) til vidare utbygging av fiber-/breibandsnettet i kommunen. Eit av krava for ein slik søknad er at planprosessen for utbygginga skal liggja ute til høyring i fire veker. Dette slik at det blir høve til innspel både fra aktuelle utbyggarar og fra moglege framtidige kjøparar av tilgang til breiband.
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30