Publisert 26.05.2017


To kolfiltertankar er nå montert og sett i drift på Årdal vassverk.
Filtera er teke i bruk for å redusere forbindelsar som gir lukt og smak.

Publisert 12.05.2017
I samsvar med plan- og bygningsl. § 17-4 vert utkast til utbyggingsavtale for Solvang bustadfelt lagt ut på offentleg høyring.
Publisert 10.05.2017
Idemyldiring på "kuppet" 1

Takk til alle engasjerte og kreative innbyggjarar som deltok på idè-myldringa tysdag 8.mai på Kommunehuset. Under leiing av konsulentane i LEVA URBAN DESIGN blei deltakarane trigga både på konkrete/små strakstiltak og på lange/visjonære draumar om sentrumsutviklinga. Dette er prosjekt "Vågen 360" -  og NÅ er me i gong !!   Hjelmeland sentrum er vald ut som eit pilot-prosjekt, og innbyggjarane bobla av innspel til dette arbeidet!

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500