Publisert 24.11.2017
 
Formannskapet i Hjelmeland behandla i møte 21.11. forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021.
I samsvar med kommunelova § 45 vert formannskapet sitt framlegg med underlagsdokument no lagt ut på høyring.
 
 
 
Publisert 21.11.2017

 

Det kan nå søkjast om midlar frå Hjelmelandslegatet. Ungdom som er under fagleg utdanning og har tilknyting til Hjelmeland, kan søkje. Det same kan økonomisk vanskelegstilte familiar eller einslege busett i Hjelmeland.

 

Publisert 20.11.2017
Ordførar Bjørn Laugaland 2015-2019
Her kan du sjå ordføraren sin møteplan.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500