Publisert 17.07.2017
DSC03941

Når sommaren er over, går det mot ein travel kommuneplanhaust.  Alle bygdaråda i kommunen er kontakta om grendevise møter, og alle har svart positivt. Så då blir det opne grendemøter på følgjande stader:

Publisert 14.07.2017
ferjekai

Store ting skal skje med ferjesambandet over Jøsenfjorden. Statens Vegvesen lyser nå ut anbod for utviklingskontrakt for hydrogenelektrisk ferjesamband her. Dette er eit banebrytande prosjekt som det vert vist stor politisk interesse for, og som kan bli sitt første i verda. Samferdselsdepartementet har sendt ut følgjande pressemelding om anbodsutlysinga.

Publisert 14.07.2017
LYSE

I samband med etablering av nytt arrangement for tapping av minstevannføring til Årdalsvassdraget blir Breidavad tømt for vatn laurdag 15.juli. Dette vil kunne føre til raskt aukande vannføring i vassdraget frå søndag ettermiddag 16.juli. Dette i tilegg til det lokale tilsiget. LYSE oppfordrar alle som ferdast langs elva om å vise varsemd i perioden.   

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500