Banebrytande ferjedrift Hjelmeland-Nesvik-Skipavik

ferjekai - Klikk for stort bileteferjekai Statens Vegvesen Store ting skal skje med ferjesambandet over Jøsenfjorden. Statens Vegvesen lyser nå ut anbod for utviklingskontrakt for hydrogenelektrisk ferjesamband her. Dette er eit banebrytande prosjekt som det vert vist stor politisk interesse for, og som kan bli sitt første i verda. Samferdselsdepartementet har sendt ut følgjande pressemelding om anbodsutlysinga.


Men prosjektet, kombinert med doble ferjekaiar på begge sider av fjorden, vil òg føra med seg arealmessige utfordringar  ved ferjeleia. Vegvesenet har varsla at dei vil i gong med reguleringsarbeid, og det er avtalt møte mellom vegvesen og kommune om dette i midten av august. Ordførar og rådmann  kjem til å bli med på dette møtet. Sjølve varsel om oppstart – som vil gå til alle som har eigedom innafor det som vert valt som reguleringsområde – vil koma seinare.

 

For kommunen er det viktig at det komande reguleringsarbeidet legg til rette for best mogleg samla løysingar. Stikkord her er tilrettelegging for forretningsdrift og service, for alle  typar reisande inkludert mjuke trafikantar, og ei god integrering med det rundt; friluftsområde, sentrum, parkering, torg mv. Det er inga lett oppgåve.

 

Tidlegare i sommar presenterte Vegvesenet to skisser - såkalla mulegheit-studier - som viser litt om dimensjonane ift doble ferjekaiar:
 

ferjekai_mulighetstudie_nesvik - Klikk for stort bileteferjekai_mulighetstudie_nesvik Førebels skisse: Statens Vegvesen

 

 


ferjekai_mulighetstudie_hjelmeland - Klikk for stort bileteferjekai_mulighetstudie_hjelmeland Førebels skisse Statens Vegvesen

 

 

 


Vegvesenet presiserer at dette er førebels, og kan endrast undervegs i prosjektet.

 

Førebels kontaktperson for planarbeidet hjå Statens vegvesen er
Åsne Nord-Varhaug.

I kommunen er det plan og forvaltningssjef Haldis Karine Nilsen.  

Kommunen vil vite langt meir om dette prosjektet etter det avtalte møtet med Vegvesenet i august, og reguleringsplanprosessen vil skje gjennom ein open prosess med moglegheit for medverknad.

 

Plan-og forvaltning

 

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30