Faktura for kommunale avgifter i 2018

Faktura for 1. termin er utsendt med forfall 20.05.2018. Terminbeløpet er oppjustert frå 2017 til i år. 

Eigedomsskatten er oppjustert, ved at taksten er kontorjustert med 5 %.
Det er nye vedtekter for vatn- og avlaupsgebyr (PDF, 809 kB), med nye og høgare satsar for 2018.

Endringa kan medføre at avtalegiro feiler i banken grunna avtalt beløpsgrense for trekk på avtalegiro. De vil få melding frå banken om dette.

Om de ynskjer å dele innbetalinga for 1. termin 2018 i 2 eller 3 beløp, eller utsette forfall på fakturaen, kan de kontakte økonomiseksjonen på tlf. 51 75 00 00.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30