Framlegg til budsjett og økonomiplan på høyring

 
Formannskapet i Hjelmeland behandla i møte 21.11. forslag til Budsjett 2018 og Økonomiplan 2018-2021.
I samsvar med kommunelova § 45 vert formannskapet sitt framlegg med underlagsdokument no lagt ut på høyring.
 
 
 
 

Dokumenta er også tilgjengelege i Kundesenteret og på Biblioteket.
 
Eventuelle merknadar kan sendast til
Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
eller postmottak@hjelmeland.kommune.no.
 
Frist for innspel er 8.12.
 
Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 10.00 - 15.30