Namnesetjing av gangvegar/stiar i Hjelmeland sentrum

I samband med tettstadprosjektet Vågen360 vil kommunen gjennomføra prosess med namnsetjing av enkelte gangvegar/stiar i sentrum. 

Me ønsker også å merka nokre rundløyper for rusleturar  i sentrum. For å koma vidare med dette, inviterer ein til innspel både til namneforslag og trasear. Det vert i hovudsak lagt opp til å nytta eksisterande stiar og gangvegar.

Kommunen kan også vera interesserte i å samarbeid med lag og foreningar om slike rundløyper.

Innspel vert å senda Hjelmeland kommune v/plan og forvaltning postmottak@hjelmeland.kommune.no innan 21.5.18

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51 75 00 00

Faks
: 51 75 70 70
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 08.00 - 15.30