Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2018

let med tilskotsordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

 

Ordninga skal vere eit verkemiddel for at fleire barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktivitetar, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søkje om midlar. På nettsida til Barne-, ungdoms- og familiedirekotoratet er det meir informasjon om ordninga.

Det vert søkt om tilskot gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsfristen er 8. desember 2017.

Fann du det du leita etter?

Kontakt

Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
E-post : postmottak@hjelmeland.kommune.no
Telefon
: 51750000

Faks
: 51757070
Org.nr.
: 864979092
Opningstid
: 0830 - 1500